Ydinviestin strategia 2019-2022


Missio

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on kehittää viestinnän ja journalistiikan opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia sekä muiden hallituksen päättämien sidosryhmien työelämätaitoja.

Tavoitteet

Suomen viestinnän ja journalistiikan opiskelijoilla on entistä paremmat valmiudet tavoitella ammatillisia unelmiaan.

Ydinviesti on organisaatioiden ensisijainen valinta, kun he haluavat tehdä uudenlaisia, työelämälähtöisiä yhteistyöprojekteja. Projektien tulee olla luonteeltaan sellaisia, että viestinnän ja journalistiikan opiskelijat pääsevät soveltamaan osaamistaan alalleen ominaisiin toimeksiantoihin.

Ydinviestin tapahtumiin osallistujista vähintään 15 henkilöä on saanut joko suoraan tai välillisesti työ- tai harjoittelupaikan tai gradutoimeksiannon yhdistyksen yhteistyökumppaneilta.

Arvot

“Kaikilla on paikka samassa paljussa!”

Ajattelemme isosti: emme jää epäröimään tilaisuuden tullen, vaan tartumme mahdollisuuteen ja lähdemme selvittämään, miten ideat saadaan toteutettua. Olemme myös aktiivisesti valmiita miettimään uusia toiminta- ja kehitysmahdollisuuksia.

Kunnioitus: tunnistamme ja tunnustamme niin oman kuin opiskelijakollegoiden osaamisen erityisyyden. Arvostamme myös muiden osaamista ja mietimme, miten voisimme tehdä yhdessä siistejä projekteja. Tiedostamme osaamisemme arvon ja uskallamme pyytää siitä myös hinnan.

Yhteisöllisyys: majoitamme ihmisiä kotona, kutsumme viestijöitä ja journalisteja yhteen ympäri Suomea. Vietämme aikaa yhdessä, ehdimme tutustua toisiimme myös ihmisinä. Huomioimme ohjelmassa sekä virallisen osuuden että vapaan ohjelman.

Laadukas: teemme asiat laadukkaasti, laitamme puitteet kohdilleen. Huolehdimme, että osallistujat saavat rahoilleen vastinetta ja kokevat ylpeyttä tapahtumaan osallistumisesta.

Moderni: vaalimme ajankohtaisuutta ja kokeilevaa kulttuuria. Heittäydymme ja olemme valmiita katsomaan, mitä hullusta ideasta voi syntyä.

Hulluttelu: Uskallamme kokeilla, vaikka teemme hommia laadukkaasti. Emme pelkää epäonnistumisia, vaan kokeilemme juttuja, joita ei ole totuttu tekemään viestijä- ja journalistipiireissä. Heittäydymme ja olemme valmiita katsomaan, mitä hullusta ideasta voi syntyä.